Nabídka zboží

Informace

Rychlý kontakt

Mobil: 725 601 762
Email: info@izolace-topeni.cz


16 500 Kč
Ušetříte: 2475 Kč
500 Kč
Ušetříte: 75 Kč
24 000 Kč
Ušetříte: 3600 Kč
2 420 Kč
Ušetříte: 363 Kč

217 800 Kč
Ušetříte: 32670 Kč
10 490 Kč
Ušetříte: 2623 Kč

Kotel Benekov D18

Kotel Benekov D18
benekov.png
BENEKOV D18 - animace 2.jpg
řez kotel.png
benekov D18.jpg

Naše cena:
136 250 Kč
Původní cena:
139 900 Kč
Ušetříte:
3 650 Kč (3%)
Cena včetně 12 % DPH
Obvyklá doba expedice:
40 dnů
Objednací číslo:
124500001
Varianta:
Počet kusů:

Varianty tohoto produktu

Kotel Benekov D18 124500001 DPH 15%136250 Kč 40 dnů
Kotel Benekov D18 124500001 DPH21%146900 Kč

Popis produktu

Kotel Benekov D18  

Objednací číslo: 124500001

Kotel na kusové dřevo.  
 

Konstrukční odlišnosti, kterými se kotel D18 liší od běžných kotlů:

1. Mechanický systém detekce váhy zbytkového paliva – první kotel na trhu s mechanickou detekcí váhy paliva. Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu hmotnosti paliva dojde k vypnutí provozu ventilátoru. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin (dle paliva až 8 hod.) a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit již větší kusové dřevo a v kotli se jednoduše roztopí.
Originální řešení přihlášené k průmyslové ochraně.

2. Integrované samočinné směšování vody – první kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy typu Ladomat. Samotížně zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Provoz i při výpadku elektřiny. Značná úspora při instalaci (cca 10.000 Kč) a bezpečný provoz.
Originální řešení v konstrukci kotle, přihlášené k průmyslové ochraně.

3. Protikorozní ochrana systémem kompaktní teplé komory - kde stěny přikládací komory nejsou přímo ochlazovány vodou - mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům. Umožnuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní spalovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou. Možná je i její jednoduchá výměna.
Většina kotlů na trhu má dnes na stěnách zplyňovací komory obvykle jen volně zavěšené plechy, které nezajistí potřebnou ochranu.

4. Vyspádované dno zplyňovací komory – zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním (v kombinaci s detekcí váhy paliva).
Běžné kotle používají rovné dno s nutností čištění před každým roztápěním, kterých je zároveň mnohokráte více, vzhledem k absenci detekce paliva a stáložáru.

5. Šikmá přikládací dvířka – pro komfortní přikládání dřeva i sypkých paliv (štěpka, pelety, piliny apod.) v celém objemu spalovací komory.
Běžné kotle používají klasická čelní dvířka, která neumožňují úplné zaplnění dřeven a velmi obtížné je
přikládání sypkých paliv

6. Úplný spodní přívod primárního vzduchu do zplyňovací komory. Díky originální konstrukci spalovacího
prostoru a systému přívodu primárního a sekundárního vzduchu, palivo odhořívá rovnoměrně s
konstantním výkonem (palivo nenahoří v celém objemu násypky, ale odhořívá jen ve spodní vrstvě).
Vzhledem ke konstrukci kotle, lze kvalitně a efektivně spalovat paliva různých rozměrů – štěpku, piliny,
brikety nižší kvality (malé, či málo slisované).
Běžné kotle mají jen částečný, případně jen horní přívod primárního vzduchu a jsou velmi citlivé na
rozměry a druh paliva.

7. Mechanické turbulátory ovládané z vnějšku – mají originální a přesnou konstrukci, jsou velmi spolehlivéa efektivní.
Běžné kotle používají spirálové turbulátory, které nejsou tolik přesné a hrozí riziko zatuhnutí, pokud nejsoupravidelně používány).

8. Sofistikovaný regulátor a řídící program EM 800D – umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle
v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 125% výkonu. Nastavení výkonu na 50%
zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na
100%. Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném
období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře
prostoru. Regulátor umožňuje intuitivní ovládání, obsluhu základního hydraulického zapojení
(akumulace, zásobník TUV, směšovač, ekvitermní řízení) a mnoho možností dalšího rozšíření o další
směšovací okruhy, dotykové dálkové ovládání kotle z pokoje – s funkcí pokojového termostatu, ovládání
přes internet a mobilní aplikaci.
Většina kotlů na trhu má dnes nastavenou regulaci na 100% výkonu kotle (rychlé vyhoření paliva a
vyhasnutí) a také nedokáže kvalitně spalovat při nižších výkonech ani kvalitní dřevo a již vůbec neumožní
spalování horší kvality paliva a sypkých materiálů.

9. Schopnost provozu při výpadku elektrického proudu - kotel lze provozovat pouze na komínový tah. Při
samotížném zapojení s akumulační nádrží lze řešit některé instalace, nebo alespoň některé části topného
systému zcela nezávisle na elektřině.
Běžné kotle jsou konstruovány tak, že tento způsob zapojení neumožňují.

10. Variabilita pro umístění v kotelně – pravolevá dvířka, spalinové hrdlo, páka spalin, připojovací nátrubky.

11. Optimalizované keramické díky – keramické tvarovky jsou dělené, což snižuje teplotní pnutí a umožňuje použít kvalitní materiály pro exponovaná místa. Většina tvarovek má oporu a plní svou funkci, i dojde k jejich prasknutí.

12. Nízké pořizovací a provozní náklady – vzhledem k jedinečné regulovatelnosti a stáložáru, je možné použít aku-nádrž o polovičním objemu, než jaký je nutný pro běžné kotle, při zachování komfortu (počet
roztápění). Unikátní konstrukce šetří palivo a čas obsluhy (méně roztápěcích a přikládacích cyklů).
Způsobilost k samotížnému zapojení (bez čerpadel) šetří náklady na elektřinu a zajišťuje bezpečný provoz
po celou topnou sezónu.

13. Kotel je certifikován v 5.emisní třídě a v Ekodesign.

ZÁRUKA NA KOTLOVÉ TĚLESO 5 LET - BEZ PODMÍNEK (není podmínkou ochrana zpátečky)


Parametry kotle:

Účinnost: až 92% 
Jmenovitý výkon: 18 kW
Regulovatelný výkon: 10 - 25 kW
Regulovatelný výkon odstávkovým provozem: 3 - 10 kW
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5: 5 třída 
SVT: 21419   
Třída energetické náročnosti: A+ 
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu: 40 W (ventilátor + jednotka)
Příklon v pohotovostním stavu: 2W
Komínový tah:  minimálně 10 Pa
Maximální tlak vody: 3 bar
Minimální teplota vratné vody: 20°C
Rozsah regulace teploty výstupní vody: 60 - 90°C
Obsah vody: 50 litrů
Objem přikládací komory: 100 dm3
Hladina hluku: 55 dB
Průměr kouřovodu: 150mm (147mm)
Rozměr přikládacího otvoru: 365 x 250
Rozměry kotle (š x v x h): 590 x 1390 x 910 mm
Hmotnost: 400 kg

Záruční palivo: polena délky 33cm     průměr max. 20 cm    obsah vody max. 20%  (ideálně do 12%)

Kotel je konstruován i na alternativní paliva: štěpka, piliny, dřevní brikety, krátké kusové dřevo, ...
Legenda k obrázku

1. přikládací komora
2. spalovací komora
3. spalinový výměník boční
4. spalinový výměník zadní
5. kotlové těleso
6. ochranný plášť přikládací komory
7. regulátor - modul
8. odtahový ventilátor spalin
9. regulace II vzduchu
10. víko zadního výměníku
11. přikládací dvířka
12. dolní dvířka
13. váha paliva
14. regulace velikosti stáložárné vrstvy
15. výstupní hrdlo spalin
16. vstupní nátrubek G 6/4" (vnitřní)
17. výstupní nátrubek G 6/4" (vnitřní)
18. ovládací panel regulátoru
19. klapka vzduchu
20. průzor s keramickým sklem
21. tryska
22. tvarovka dna přikládací komory (4x)
23. havarijní termostat
24. čidlo teploty vody
25. čidlo teploty spalin
26. boční tvarovka spalovací komory (9x)
27. aretační vzpěra
28. tvarovka dna spalovací komory (4x)
29. opěrný rám tvarovek sp. komory
30. tvarovka dolních dvířek (3x)
31. panel rozvodu vzduchu
32. turbulátory
33. páka turbulátorů
34. termostat vody v kotli
35. vypouštěcí a napouštěcí nátrubek 1/2"
36. tvarovka trysky (4x)
37. čidlo polohy ramena váhy
38. rameno váhy s posuvným závažím
39. rozvaděč vody
40. vstup primárního vzduchu
41. vstup sekundárního vzduchu
42. břitové uložení ramena váhy


Internetový obchod vytvořil DUOWEB.cz